Privatnost i sigurnost

Izjava o privatnosti i sigurnosti podataka

DATA STATS doo kao vlasnik portala 3 KLIKA DO UDŽBENIKA (TRI KLIKA DO UDŽBENIKA) se obavezuje da će lične podatke iz obrasca porudžbenice i profila registrovanih korisnika i kupaca koristiti shodno pozitivno važećem Zakonu o zaštiti podataka ličnosti.

Ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (kao što su ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.).

DATA STATUS neće dostavljati niti razotkriti lične podatke kupca niti registrovanog korisnika trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obaveza.

Svi podaci o kupcima i registrovanim korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. DATA STATUS i njegovi poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

DATA STATUS se obavezuje da će pružati zaštitu ličnim podacima kupaca i registrovanih korisnika na način da prikuplja samo osnovne podatke o kupcima i registrovanim korisnicima koji su nužni za ispunjenje obaveza, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski beleže, a nisu lični podaci (vrste pretraživača, broj poseta, vreme provedeno na stranicama i sl.) DATA STATUS ima pravo da koristi isključivo radi ocene posećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.

DATA STATUS informiše kupce i registrovane korisnike o načinu korišćenja prikupljenih podataka te im redovno daje mogućnost izbora upotrebe njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s popisa koji se koriste za marketinške kampanje.

U slučaju promene bilo kog ličnog podataka (npr. mesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, kupac je dužan da prilikom sledeće kupovine o promeni obavesti DATA STATUS. U slučaju promene o kojoj nije obavešten, DATA STATUS ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbine odnosno isporuke proizvoda.

Gore navedene odredbe o zaštiti ličnih podataka odnose se isključivo na početnu stranu www.3klikadoudžbenika.rs i www.triklikadoudžbenika.rs, kao i na sve stranice unutar ovih domena, a ne na spoljne stranice na koje upućuju linkovi ka ovim domenima.

Osim u slučaju internet porudžbine ili registracije na portalu www.3klikadoudžbenika.rs, www.triklikadoudžbenika.rs ili www.datastatus.rs, DATA STATUS neće kupcu, slati elektronske poruke ako on na to nije izričito pristao. 

Sigurnost plaćanja platnim karticama 

Plaćanje platnim karticama se obavlja na zaštićenom serveru banke i niko od zaposlenih u preduzeću DATA STATUS nema pristup podacima o kartici koja je iskorišćena za plaćanje. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa AD Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama banke. Sigurnost online transakcija garantovana je zahvaljujući primeni savremenih tehnologija i mera zaštite:

·         Implementiranoj 3D Secure tehnologiji, standardizovanoj od strane vodećih kartičarskih sistema Visa i Master Card (Verified By Visa, Master Card Secure Code).

·         Upotrebi PKI sistema, digitalnih sertifikata i SSL protokola za zaštićen prenos osetljivih podataka o platnoj kartici između korisnika platne kartice i Banke.

·         Unošenju podataka o platnoj kartici (broj kartice, datum važenja kartice itd.) na strani Procesora platnih kartica, Banca Intesa AD Beograd, na koju se korisnik platne kartice preusmerava u procesu kupovine, tako da DATA STATUS nema pristup ovim podacima.